Can we develop a new musical experience with AI? This project investigates this new horizon in the music world using an open-source tool, which harnesses AI to help musicians and other creators make music. Users can experiment with the tool by interacting with a 'deep learning band' consisting of four instrumental algorithms (drums, bass, chords and lead). The result is exciting live performances, new compositions and more insight into the way AI works. Through the open-source community, the makers also want to encourage others to work with the algorithm.

PIONEER project – 1st call 2018 Telemagic ism Mrinalini Luthra & Valentin Vogelmann & Arran Lyon

Algo-Rhythmics: Een nieuwe muzikale AI


Kunnen we met AI een nieuwe muziekbeleving ontwikkelen? Dit project onderzoekt deze nieuwe stap in de muziekwereld door middel van een open source tool, waarbij AI ingezet wordt om muzikanten en andere creatieve makers bij te staan in het creëren van muziek. Gebruikers kunnen met deze tool experimenteren met een ‘deep learning band’ bestaande uit vier instrumentele algoritmes (drums, bass, akkoorden en lead). Met als resultaat spannende live performances, nieuwe composities en meer inzicht in de werking van AI. Via de open source community willen de makers ook anderen aansporen om met het algoritme aan de slag te gaan. (Call 1 2018)

Update april 2019: Op 25 april vond het eerste concert in AI plaats, getiteld 'the Promethean Promise'. Nieuwsgierig? Bekijk de video.

Het project is afgerond (juni 2019). Met ondersteuning van SIDN fonds is AlgoRhythmics ontwikkeld, een componerende muziek-A.I. die in staat is 5 verschillende instrumenten aan te sturen. Met AlgoRhythmics wordt een verkenning gedaan naar de toekomst van het muziekmaken en concerten gegeven die in het teken staan van nieuwe muziekopstellingen en samenwerkingen tussen mens en A.I. Het project is zeker nog niet klaar. Een vervolgstap is binnen en buiten Nederland te toeren met AlgoRhytmics, waar inmiddels ook vraag naar is.
TELEMAGIC.ONLINE